72277846_2434367846836895_3182143880946515968_n.jpg

Những tấm hình của các ký giả gửi về cho thấy, tiền đang thiếu tại các cây ATM ở Hồng Kông, kể cả các ngân hàng lớn như HSBC người ta cũng phải xếp hàng dài mà không rút được tiền.

71344269_2434367880170225_8923786780784721920_n.jpg