(tiếp theo và hết)

Nguyễn Việt Nho.

          IV. Phong Thủy Chính Trị Đài Loan, Tàu Cộng Và Thế Giới

          Trước khi đi vào tiểu mục nầy ta cần xác định vị trí các nước liên hệ nằm trên địa cầu:

          * Xác Định Vị Thế Nam Bắc,  Đông Tây Trên Địa Cầu (xem H1 và H2)

          Qủa địa cầu trên đó có đường kinh tuyến và đường vĩ tuyến (the meridian line and the latitude line (H1)):

          Kinh tuyến nằm giữa hai cực địa cầu chia địa cầu ra làm hai phần Bắc và Nam. Đường vĩ tuyến chạy từ đỉnh Bắc Nam của hai cực địa cầu chia địa cầu ra làm hai phần: phần Đông Bán Cầu và Tây Bán Cầu.

          Theo sự phân chia nầy thì: Tàu Cộng và Đài Loan thuộc Đông Bán CầuMỹ và các nước Tây phương thuộc Tây Bán Cầu. Khi đã xác định vị trí của các nước, ta sẽ nhận ra sự xung khắc Đông Tây nhìn dưới góc độ phong thủy dưới cái nhìn của Đạo gia:

          * Luận Sự Theo Cách Của Đạo Gia Đặt Trên Nền Tảng của Khoa Lý Số Học Với Tính Xung Khắc CủaNgũ Thường

          _ Luận Sự theo Đạo gia là bàn luận về Sự Lý. Chữ “Sự” và “Sự Lý” được viết Hoa để chỉ Đạo Lý, là cái Lý của Đạo. Đạo Lý khác sự lý. viết thường, là luận bàn dựa vào ý tưởng, nghĩ của ta mà không dựa trên Con Đường (Đạo) của chính Sự Vật chưng ra qua chính biểu tượng của Nó)

          _ Tính Xung Khắc Của Ngũ Thường: Vật chất trong trời đất được phân ra và gôm vào 8 dạng số của BQ là Càn 111, Khảm 010. Cấn 001, Chấn 100, Tốn 011, Li 101, Khôn 000 và Đoài 110. Tám quái số tùy vào tính tương sinh, tương khắc của chúng mà lại được phân ra và gôm vải 5 dạng thức gọi là Ngũ Hành là:

          Hành Kim gốm 2 quái số Đoài 110 và Càn 111.

          Hành Mộc gốm quái số Tốn 110 và Chấn 100.

          Hành Thủy là con Khảm 010.

          Hành Hỏa là con Li 101

          Hành Thổ gồm 2 hành gồm con Khôn 000 và con Cấn 001

          5 hành nầy mang tính sinh và khắc nhau:

          _ Ngũ Hành Tương Khắc: Kim Khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa và Hỏa khắc Kim.

          _ Ngũ Hành Tương Sinh: Tương sinh: Kim Sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa snh Thổ, Thổ sinh Kim.

          Chu trình sinh khắc thúc đây qui trinh sinh diệt của muôn loài, muôn sự. Nho sĩ và dân gian dựa trên hai chu trình nầy mà hành sự, xem hung các trong việc dựng vợ gả chồng, dự báo mua nắng, dự báo thành bại trong hún hạp làm ăn, cổ thuốc nam, thuốc bắc … ngay trong việc cá độ đá gà người ta cũng xem xét để biết con nào thắng, con nào thua!   

          _ Luận Sự Đạo Gia Trên Nền Tảng Lý Số: Lý số là cái Sự Lý nằm trong các con Lý số. Việc làm nầy bình dân gọi là “bói toán”, là tính toán dựa sự quan chiêm (quan sát và chiêm nghiệm) tượng do các con lý số/Dịch số chưng trình ra để mà biết Sự Lý (Lý của Sự Vật) chưng ra.

          Như vậy Luận Sự đặt trên nền tảng những gì sự vật chưng trình ra (như bánh chưng, bánh dầy) hay nêu lên (cây nêu) …  qua cái tượng (dấu hiệu và biểu tượng/signs and symbols) của sự vật để qua đó giúp ta thấy Đạo Biến Dịch thay vì nghe nói về Đạo qua lời hay qua chữ viết qui ước.

          Nhánh Đạo gia không dùng ngôn từ mà dùng tượng để diễn ý. Đạo gia ngoài lối luận sự còn một lối luận Sự nữa là dựa trên Thường Luật của Ngũ Hành Tương Sinh và Tương Khắc.

          Cái ưu điểm của việc luận Sự cách cách của Đạo gia là: 1) Giũ bỏ được tính chủ quan phiếm diện của tưởng, nghĩ vì nó y cứ trên nền tảng toán học, là một bộ môn khoa học khách quan. 2) Giúp ta thấy chuyể n dịch của Đạo của Sự Vật thay vì nghe nói về nó. Cái thấy qúi cái nghe: “trăm nhe không bằng một thấy”!

          Qua cách của Đạo gia đem áp dụng Phong Thủy Chính Trị của Đài Loan và TG, ta có thể dự báo được tương lai của nhiều nước trong vùng, xin đưa ra hai nhìn dưới lăng kính “Phong Thủy Chính Trị” để Luận Sự trong vùng Á Châu:

          _ Tính của phong thủy xung khắc Bắc Nam là tính của hai con Lý Số Thủy 010 () khắc Hỏa 101(), là tính xung khắc mang tính Âm, xung khắc về lãnh thổ và trong sự xung khắc nầy Bắc/Khảm khắc Nam/Li.

          _ Tính phong thủy của Đông Tây là sự  xung khắc mang tính Dương, chỉ ra sự môi thuẫn về văn hóa tư tưởng, chế độ chính trị … là tính của con quái số Đoài 110 () hành Kim khắc Chấn/Lôi 100 (hay) hành Mộc (là Kim khắc Mộc). Trong sự xung khắc Đông Tây nầy tôi rất tâm đắt với Ngoại Trưởng Mỹ, Ông Pumpeo nói: (các nước) “không phải chọn Mỹ hay Tàu mà là chọn tự do hay độc tài chuyên chế”.

          Đối đầu Tàu Mỹ là cái đối đầu giữa độc tài chuyên chế với tự do dân chủ, công bằng và gian xảo … Sự xung khắc Tây Đông nằm trong Thường Luật Kim Mộc mà tộc dân Việt Thường đã chỉ ra từ nhiều ngàn năm trước.

          Qui luật nầy còn  gọi là qui luật “Đông Bình Tây Qủa”, thấy qua sự sắp đặt bình hoa ở phía Đông và cỗ qủa ở phía Tây bàn thờ “Ông Bà” của người Việt và qua đây, ngoài việc nó chỉ ra sự xung khắc Đông Tây nó còn nêu lên rắng kết qủa thắng lợi (tây qủa) sẽ ngã vế phía Tây khi có sự tranh chấp Đông Tây.

          Dưới đây là một số thí dụ rút ra từ thực sử để minh chứng những sự xung khắc Bắc Nam và Đông Tây và kết qủa của việc xung khắc đúng như những gì Thường Luật đã chưng ra:

          1) Các tộc dân nằm phía Bắc Tàu thường xuyên quấy rối, đánh thắng hay đô hộ Tàu như của các tộc dân Mông, Mãn, Tạng, Hồi … trong qúa khứ Mông, Mãn  đã thay phiên nhau đô hộ Hán trong nhiều trăm năm. Việc Tàu xây Vạn Lý Trường thành không gì khác hơn là để dùng vào việc ngăn chặn nạn Bắc xâm Thủy khắc Hỏa, Bắc khắc Nam nầy.

          2) Đối với VN, Tàu nằm phương Bắc nước ta, là mối hiểm họa truyền kiếp của dân Bách Việt, hầu hết Tàu bị đồng hóa chỉ VN thuộc tộc dân Lạc Việt là còn sót lại và cũng bị ức hiếp nặng nề.

          3) Chiêm Thành và Thủy Chân Lạp là hai nước bị VN nằm phía Bắc đã xóa sổ trên bản đồ TG.

          4) Liên Bang Nga có diện tích rộng hơn 17 triệu km2 như ngày nay là vì đã thực dân các nước nhỏ nằm phương Nam nó (Chưa kể là thời Liên Bang Xô Viết, Nga có diện tích đến 22 triệu km2, nó chỉ bị rã ra khi Mỹ, Tây Bán Cầu, dùng mưu lược chạy đua võ trang để đánh bằng kinh tế làm Liên Xô tan rã.

          5) Việt Nam Cộng Hòa bị Bắc Việt cưỡng chiếm khi thế lực tây phương (Hoa Kỳ) không  còn yểm trợ Việt Nam Cộng Hòa nữa mà đứng về phía Bắc phương (Tàu và Bắc Việt) dưới thời Nixon, dưới sự đạo diễn của Mỹ gốc Do Thái Hanry Kissenger.

          6) Trường hợp Nam Triều Tiên cũng chẳng khác: Nếu Nam Triều Tiên không có Hoa Kỳ (Tây Bán Cầu) nhảy vào thì cũng đã bị Bắc Triều dưới sự yểm trợ của Tàu phương Bắc đã nuốt chửng vào thập niên 50 của thế kỷ trước.

          7) Nước Đức bị chia đôi sau thế chiến thứ hai thì cũng nằm trong qui luật Kim khắc Mộc/ Tây khắc Đông: Tây/Kim khắc Đông/Mộc! Đức thống nhất dưới ưu thế của Tây Đức!

          8) Còn ngày xưa, Quân Tây Sơn đã đánh bại các thế lực Bắc Nam của vua Lê Chúa Trịnh và của Nguyễn Ánh. Cả hai thế lực nầy là đều nằm ở phía Đông của Tây Sơn, đúng với Thường luật Kim khắc Mộc: Kim Đoài/Tây khắc Mộc Đông.

          9) Ngay cả việc triều Quang Trung thua Nguyễn Ánh/Gia Long là cũng nằm trong gọng kìm lớn hơn của Tây là Pháp, nằm ở Tây Bán Cầu hổ trợ cho Nguyễn Ánh nên đã thắng Tây Sơn.

          10) Triều đình nhà Thanh thua Bát Quốc Liên Quân Tây Phương cũng không nằm ngoài qui luật Kim khắc Mộc/ Tây khắc Đông nầy!

          11) Năm 1975 miền Nam mất cũng từ Tây Nguyên Cộng quân đánh xuống.

          12) Còn mặt trận Hoàng Cơ Minh cũng từ Tây đi xuống nhưng bị thất bại bởi vì thời bấy giờ cái thế lực của Tây lớn hơn nó là Mỹ vẫn còn đứng về phía của Bắc/Tàu và  Bắc Việt … Qui luật Tương Sinh, Tương Khắc là Luật Thường Hằng, Thường Còn của Phong Thủy.

          Luật Thường nầy không có trường hợp miễn trừ! Và, khi tôi nói thế nầy thì anh Trung Úy Lê Lam Sơn SĐ  22 Bộ Binh hỏi: “Nói thế thì trường hợp Canada nằm phía Bắc của Mỹ thì sao?” _ Tôi có thưa với anh: dưới góc nhìn phong thủy thì Mỹ có tiểu bang Alaska nằm phía Bắc Canada, nên nó đã giải trừ cái xung khắc Bắc Canada với phương Nam Hoa Kỳ!

          Đến hôm nay Mỹ ,Tây Bán Cầu, xung đột với Tàu, Đông Bán Cầu, thì Tàu Cộng hẳn phải thua, tan rã như Liên Bang Xô Viết, nhất định không sai! Điều nầy cũng nằm trong qui luật Thường Hằng Kim khắc Mộc hay luật “Đông Bình Tây qủa”. Hãy chờ xem cái tin vui nầy sẽ đến trong tương lai gần! Nhất định là thế!

          * Đài Loan – Trung Cộng Rồi Sẽ Thế Nào, Luận Qua Việc Chồng Hình Tiên Thiên và Hậu Thiên Bát Quái (xem H3 và H4)

          _ Hai chương BQ: Trước khi khai triển vấn đề, xin nói qua về hai chương Bát Quái (xem H3 và H4) là Tiên Thiên Bát Quái.và Hậu Thiên Bát Quái. Chữ “Thiên” là chương. Tiên Thiên Bát Quái là chương trương trước, chương đầu, hình đầu. Hậu Thiên Bát Quái là chương sau, hình sau.

          _ 8 con Lý Số BQ: Lý Số là con số chưng ra Đạo Biến Dich (The Way Of Variation or Dao Transforms). Con Lý Số thường được viết dưới hai dạng số nòng (0). nọc (1) và dạng Càn (__) Khôn (_ _).

          BQ viết dưới dạng nòng nọc ít còn thấy và viết với “triết tự văn hóa” Càn (__) Khôn (_ _) thì có trong các sách Kinh Dịch. Bằng 2 “triết tư” Càn (__), Khôn (_ _) sẽ vẽ tám quái số của BQ và để viết 64 quái Dịch trong Kinh Dịch.

          Hai chương BQ nếu đem chồng lên nhau: Chồng Tiên Thiên trên Hậu Thiên thì nó chỉ ra định số “định phận tại thiên thư”; nếu đem Hậu Thiên chồng lên Tiên Thiên thì nó chỉ ra cái nhân định mà qua đó nó cũng góp phần đổi số: “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều” (Kiều – Nguyễn Du).

          Giờ ta sẽ làm việc nầy để biết cái định số của Đài Loan và lối giải định cho định số đó:

          a) Định Số còn gọi là Thiên định giành cho Đài Loan

          Để biết cái định số nầy ta dùng Tiên Thiên Bát Quái chồng lên Hậu Thiên Bát Quái (là đặt H3 trên H4) ta sẽ có con LÝ Số Hỏa Lôi Phệ Hạp 101/100 (/). Phệ là cắn đức ra, tách rời ra. Hạp là kết hợi lại, nó có nghĩa nầy vì con quái số chưng ra tượng hình như hai hàm trên và hàm dưới hả ra và mhư bị vật cứng (là hào 4) ngăn chặn khiến miệng muốn ngậm lại, không ngậm được. Hai hàm răng cần phãi cắn đứt vật nầy nên qủe/quái mới có tên là Phệ Hạp: Cắn đức ra rồi kết hợp lại!

          Áp dụng vào trường hợp Đài Loan: Qủe chưng ra ý là ĐL cần tách ra rời ra khỏi dại lục Tàu Cộng rồi mới kết hợp lại được để mới phát triển phong thịnh!.

          Trên thực sử Đài Loan và Trung Cộng trước năm 1949 là cùng ở dại lục Trung Quốc, nhưng rồi Nam quân Tưởng Giới Thạch đã bị Bắc quân Mao Trạch Đông được Nga phía Bắc trợ lực, nên nam quân của Tưởng đã thua và chạy ra  Đài Loan lập ra nước Trung Hoa Dân Quốc (Nam quân thua Bắc quân cũng là nằm trong Thường Luật Thủy khắc Hoả).

          Đây là lần “Phệ” (tách rời) lần thứ nhất. Nhưng lần tách nầy cũng chưa là được tách hẳn bởi âm mưu lập ra thế gài của Mỹ: Mỹ không muốn Trung Cộng và đảo Đài Loan tách hẳn, để phục vụ cho mưu lược của Mỹ về sau bằng cách Mỹ đã hất cẳng Đài Loan (là một trong Ngũ Cường thắng phe trục Đức Ý Nhật) ra khỏi Liên Hiệp Quốc mà hỗ trợ Trung Cộng (nhưng cũng không cho Trung Cộng chiếm ĐL mà để ĐL và Trung Cộng trong tư thế “Một Quốc Gia Hai Thể Chế”. Nhĩa là Đài Loan đã rời Trung Cộng nhưng cũng chưa rời ra hẳn (chưa thực sự “Phệ”). Nghĩa là lần “phệ ” nầy cũng chưa triệt để mà mới nửa vời do ông bạn đồng Minh Mỹ thỏa hiệp với!   

          Lần sắp “phệ” (tách rời) thứ hai nầy sắp diễn ra. Lần tách rời nầy đang được Hoa Kỳ tích cực hổ trợ, thì chắc chắn Đài Loan sẽ tách rời thành công để rồi sẽ “hạp” (hợp lại) như quái số Phệ Hạp chỉ ra để giải quyết triệt vấn đề Trung Quốc như sự chồng hình dưới:

          b) Con Số Chỉ Ra phần Nhân Định Cho Đài Loan.

          Lấy Hậu Thiên Bát Quái chồng lên Tiên thiên bát quái sẽ chỉ ra phần nhân định cho Đài Loan (xem H3 và H4): Hậu Thiên/Tiên Thiên (H4 trên H3) sẽ hình thành con Lôi Hỏa Phong 100/101 (/). Phong là phát triển lớn mạnh, thịnh đạt. Phong có tượng dưới (nội quái) là LI, là nhiệt tình và sáng suốt, trên là Chấn/Lôi là hành động. Qua sự sắp đặt nầy Phong có nghĩa là hành động với sự sáng suốt thì hanh thông thịnh đạt.

          Khi nào mới phong thịnh? Thưa Sau khi “Phệ Hạp” (tách rời ra rồi nối kết lại), nghĩa là sau khi dứt khoát tách ra khỏi tình trạng “một quốc gia hai thể chế”. Đây cũng là khi Tây Bán Cầu Mỹ thắng Đông Bán Cầu Tàu. Chừng đó không còn Cộng Sản nữa. ĐL và các tỉnh, các quốc gia xưa bị TC thực dân như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông … sẽ cùng với ĐL “hạp”, hợp lại thành Liên Bang Trung Hoa Tự Do. Lúc nầy là thời Lôi Hoa Phong cho ĐL nói riêng, cho Trung Hoa,  và mở màng nguyên kỷ phong thịnh cho TG nữa, nhất VN là đất được xem là “địa linh nhân kiệ”, là nơi giao tiếp của các nền văn minh và văn hóa của nhân loại sẽ là “Lôi Hỏa Phong” hơn các vùng khác!

          V. TẠM KẾT

          Điều mà bài viết muốn trình bày cùng độc gỉa không phải là dự báo tình hình chính trị liên quan đến ĐL, Trung Cộng, Hoa Kỳ và Việt Nam… mà chính yếu là qua đây để đưa ra cái phong thủy chính trị của nền văn hóa độc nhất vô nhị của nhân loại. Nền văn hóa nầy không dùng ngôn từ mà dùng tượng hình và tượng số để thay lời diễn ý. Cái độc đáo của nền văn hóa nầy là nó mang đậm tính khách quan của khoa học vì  nó được đặt trên tóan số. Mà toán là một khoa học khách quan. Một điều qúi hiếm nữa là nền văn hóa nầy là vô tự nhưng nó đã gói trọn và bao trùm trên mọi lãnh vực liên quan liên quan mật thiết với con người và bao hết thảy mọi sự vật và sự việc trên hoàn vũ, nghĩa là mọi chuyện trên trời, dưới đất và nhân sự nó đều trùm lên …

          Bạn không tin? _ Tốt thôi! Bạn cần thấy mới tin? _ Cũng tốt! Xin mời bạn hãy đi vào Việt Dịch để mà thấy rồi để tin vậy! Và, để tạm kết, xin được tóm ý bằng tám câu văn vần dưới:

Người Nam cần biết Đạo Nam

Dùng Kinh Vô Tự (*) luận đàm Sự chơi!

Trời nghiêng sông núi đổi dời

Rườm rà văn tự chuyển lời vô ngôn …

*

Đánh giặc không dùng trường côn  

Mà dùng gậy trúc chuyển hồn nước non (**)

Triết tự văn hóa mà còn

Rạng danh muôn thủơ cháu con Lạc Hồng!

          Cảm ơn qúi vị đã bỏ thời gian đọc. Nguyễn Việt Nho.

          Email: nguyenvietnho1943@yahoo.com

          San Jose, 16/8/20

One thought on “Đảo Ba Bình và cái phong thủy chính trị của Đài Loan (tiếp theo và hết).

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s