Báo động hiện tượng các quan bà đi lên bằng vốn tự có

Quỳnh Vân- tình nhân của Võ Văn Thưởng
Quỳnh Vân- tình nhân của Võ Văn Thưởng

Trong hình là chị Quỳnh Vân, tình nhân của anh Võ Văn Thưởng, chuyên dạy đời trong chức vụ trưởng ban tuyên giáo trung ương Đảng. Vân là phòng nhì khi Thưởng vào Quảng Ngãi làm bí thư Mặt vừa xấu vừa đoản hậu, nói nhiều hóa ra cá sấu. Là tình nhân với nhau, anh Thưởng lên vị trí nào là kéo chị Vân theo sau đến đó, bại luân lý nát cả đất nước.

Tiếp tục đọc “Báo động hiện tượng các quan bà đi lên bằng vốn tự có”

Đạo mất trước, nước mất sau: xin các nhà giáo đừng tự ru ngủ chính mình

Ngày 20 tháng 11 năm nay là ngày hiến chương nhà giáo. Trước đó một ngày, tức là hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2018, cán bộ viên chức của đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ăn mừng trước ngày hiến chương một ngày, giống như học sinh cấp ba học trước gần hai tuần rồi mới tổ chức lễ khai giảng.

2.jpg
Ảnh: các thầy cô giáo ở đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ăn mừng trước ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam

Tiếp tục đọc “Đạo mất trước, nước mất sau: xin các nhà giáo đừng tự ru ngủ chính mình”