Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ: Vì sao Sài Gòn ngập nặng?

Lời tòa soạn: Ông là nhà kiến trúc xuất sắc bậc nhất trong lịch sử Việt Nam, và có lẽ là kiến trúc sư tài ba nhất của đất nước trong thế kỷ XX. Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam đưa ra đây câu chuyện về ông trên Internet để giới thiệu cho các sinh viên ngành xây dựng và kiến trúc   một tấm gương để học hỏi. 

0f9f54f670108948821db077a23f3a77.jpg

Tiếp tục đọc “Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ: Vì sao Sài Gòn ngập nặng?”