Người mẫu Đỗ Mỹ Hân: Trí tuệ thường tỉ lệ nghịch với sắc đẹp

 

Người mẫu Đỗ Mỹ Hân
Người mẫu Đỗ Mỹ Hân

Ông bà Việt Nam ta có câu: Cái chết đánh chết cái đẹp. Nhiều anh con trai thời nay mất gốc, không theo lời dạy của ông bà, thích chạy theo gái đẹp, kết quả là tan cửa nát nhà và thân bại danh liệt dưới quần phụ nữ.

Tiếp tục đọc “Người mẫu Đỗ Mỹ Hân: Trí tuệ thường tỉ lệ nghịch với sắc đẹp”