Trung Quốc lại đưa giàn khoan vào quấy nhiễu biển Việt Nam

Tháng 5 năm 2014, giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã đi vào Biển Đông . Ngày 10/4/2019 giàn khoan DongFeng 13-2 có mặt tại Quảng Bình thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Tiếp tục đọc “Trung Quốc lại đưa giàn khoan vào quấy nhiễu biển Việt Nam”