Bài viết của giáo sư Hoàng Xuân Phú về Đồng Tâm

phu-2005Aug-a.jpg
Giáo sư toán học Hoàng Xuân Phú

Sáng sớm ngày 9/1/2020, Bộ Công an công bố “Thông báo về vụ việc gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội”. Trong đó viết:

Tiếp tục đọc “Bài viết của giáo sư Hoàng Xuân Phú về Đồng Tâm”