Nhân dân Venezuela đập nát tượng tưởng niệm lãnh tụ cộng sản Hugo Chavez

Clip này đã khá lâu, lúc Maduro chưa lên làm tổng thống.  Người Venezuela phá hủy một đài tưởng niệm Hugo Chavez Frias. Điều này có nghĩa là nhân dân Venezuela đã không còn chấp nhận chủ nghĩa cộng sản do Karl Marx nghĩ ra. Điều này cũng có nghĩa là chủ nghĩa cộng sản đang tan rã trên toàn thế giới. Tiếp tục đọc “Nhân dân Venezuela đập nát tượng tưởng niệm lãnh tụ cộng sản Hugo Chavez”