Kỹ sư Trần Bang viết về người thầy Lê Phú Khải

 

Nhà báo Lê Phú Khải, người cao, gầy, đứng giữa, mặc áo trắng, đội nón trong cuộc biểu tình 9/12/2012 tại Sài Gòn.
Nhà báo Lê Phú Khải, người cao, gầy, đứng giữa, mặc áo trắng, đội nón trong cuộc biểu tình 9/12/2012 tại Sài Gòn.

…Mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy

Trần Bang

( Kỹ sư- Cựu chiến binh đánh Tàu)

Tiếp tục đọc “Kỹ sư Trần Bang viết về người thầy Lê Phú Khải”