Chính phủ Pháp Định của Lê Trọng Quát và Lê Nguyễn Công Tâm treo lộn ngược lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa.

Ảnh chụp màn hình: Lê Nguyễn Công Tâm.

Đây là Lê Nguyễn Công Tâm, được coi là cánh tay mặt của Chính phủ Pháp Định của thủ tướng Lê Trọng Quát ở Pháp. Lê Nguyễn Công Tâm treo ngược lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa. Xem ảnh trích xuất từ clip.

Treo ngược lá cờ vàng là hành động nhạo báng chính nghĩa quốc gia. “Giáo sư” Lê Nguyễn Công Tâm và chủ tướng của ông là “thủ tướng” Lê Trọng Quát không thể nói là chúng tôi không biết đang nhạo báng cả một dân tộc. Hành động treo ngược lá cờ, xé cờ hay đạp cờ được coi là xúc phạm chủ nhân sáng tác lá cờ và tuyên bố mình đang đứng ở vị trí đối địch.

Tiếp tục đọc “Chính phủ Pháp Định của Lê Trọng Quát và Lê Nguyễn Công Tâm treo lộn ngược lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa.”

Hoa Kỳ không hề trao đổi công hàm ngoại giao với chính phủ pháp định của thủ tướng Lê Trọng Quát.

Lê Trọng Quát- thủ tướng của chính phủ tự xưng Việt Nam Cộng Hòa pháp đình.
Lê Trọng Quát- thủ tướng của chính phủ tự xưng Việt Nam Cộng Hòa pháp đình. Ảnh trích xuất từ Clip.

Kể từ sau 1975 cho đến ngày nay, Hoa Kỳ chỉ trao đổi công hàm ngoại giao với một chính phủ duy nhất của người Việt vào năm 1994.

Tiếp tục đọc “Hoa Kỳ không hề trao đổi công hàm ngoại giao với chính phủ pháp định của thủ tướng Lê Trọng Quát.”