Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các dự án mafia sặc mùi tiền

 

Tiến sĩ, viện sĩ kiêm con buôn Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Tiến sĩ, viện sĩ kiêm con buôn Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được biết tới là một doanh nhân nữ tài năng, trí thức, có nhiều đóng góp, hỗ trợ thúc đẩy mối quan hệ, hợp tác kinh tế, chuyển giao công nghệ cũng như giao lưu văn hoá, thương mại giữa Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Tiếp tục đọc “Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các dự án mafia sặc mùi tiền”