Một thanh niên người Canada kêu gọi truất phế giám đốc tổ chức y tế thế giới WHO

TwDudQICePmiXzC-800x450-noPad.jpg
Tedros Adhanom Ghebreyesus- giám đốc tổ chức y tế thế giới WHO

Anh Osuka Yip, một thanh niên trẻ người Canada mở cuộc vận động xin chữ ký (Petition) trên trang mạng Change.org để truất phế ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, đương kim giám đốc tổ chức y tế thế giới WHO (1).

Tiếp tục đọc “Một thanh niên người Canada kêu gọi truất phế giám đốc tổ chức y tế thế giới WHO”