“Clean Network – Vì sao Mỹ bức tử Huawei ?”

Trần Văn Châu gửi đến Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam.

Trước khi đi sâu vào đề tài Clean Network – Mạng Sạch. Một sáng kiến có tầm ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong đời sống. Chúng tôi xin kể 3 câu chuyện rất thú vị của 3 lần ông Trump gặp ông Tập vào những năm 2017, 2018 và 2019:

Tiếp tục đọc ““Clean Network – Vì sao Mỹ bức tử Huawei ?””